RSS Feed Widget
Χρήσιμα links

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ-ΕΠΕΙΓΟΝ

Σύμφωνα με το Ν. 4479/2017 Αρθρ. 16, που τίθεται σε ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2019, ουσιαστικά παύει να ισχύει η μέχρι πρότινος παρεχόμενη από οιασδήποτε ειδικότητας ιατρό και κυρίως παιδιάτρους ή παθολόγους, ιατρική βεβαίωση. Αυτή αντικαθίσταται από την Κάρτα Υγείας Αθλητή (ΚΥΑ). Το συγκεκριμένο δικαιολογητικό αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή οιουδήποτε σε αγώνες η/ και προπονήσεις, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2019. Δυνατότητα θεώρησης της εν λόγω κάρτας υγείας παρέχεται ΜΟΝΟ σε ιατρούς και νοσοκομεία που αναφέρονται στην παραγρ. 1 του άρθρου 4 του σχετικού ΦΕΚ, για το οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο. Συνοπτικά επίσης αναγράφονται και στο έντυπο της κάρτας υγείας αθλητή, το οποίο μπορείτε και θα πρέπει να εκτυπώσετε από την ιστοελίδα της ομοσπονδίας στο σύνδεσμο: http://efoa.gr/entypa-tennis/ Αφού συμπληρωθεί κατάλληλα το εν λόγω έντυπο και μετά τη θεώρησή του, κατόπιν εξέτασης, από τον καθ’ ύλην αρμόδιο ιατρό, θα παραδίδεται στη Γραμματεία του ΟΑΠ., όπου και θα τηρείται. Για τους αθλητές που συμμετέχουν σε αγώνες, θα ακολουθηθούν οι οδηγίες της Ομοσπονδίας(ως τον αυτό ανωτέρω σύνδεσμο). Ανεξάρτητα αν κάποιος αθλητής υποβάλλει κατ’ ιδίαν την Κάρτα Υγείας Αθλητή στην ομοσπονδία, δεν σημαίνει ότι εξαιρείται της υποχρέωσης της προσκόμισης της θεωρημένης κάρτας υγείας στον Όμιλο, στα αρχεία του οποίου θα τηρείται φωτοαντίγραφο. Σημειωτέον ότι για τους μη κατέχοντες αριθμό μητρώου ΕΦΟΑ θα απαιτηθεί και η έκδοση φωτογραφίας διαστάσεων ταυτότητος (αδιάφορο έγχρωμη ή ασπρόμαυρη). Συνοψίζοντας αναφέρεται ότι από 1-1-2019 ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ. Η διάρκεια ισχύος της είναι ένα (1) έτος, που σημαίνει ότι η συγκεκριμένη διαδικασία θα επαναλαμβάνεται και θα αποτελεί προϋπόθεση για την έγγραφή αθλητού στον ΟΑΠ, ανεξαρτήτως ηλικίας. Επίσης τονίζεται ότι ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ Η/ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ. Ο ΟΑΠ αντιλαμβανόμενος τη δουλεία στην οποία εκτάκτως υποβάλλεσθε και για τη διευκόλυνση και τον περιορισμό του κόστους που ενδεχομένως προκύψει, έχει κάνει έρευνα για να εξασφαλισθεί το μικρότερο δυνατό καταβαλλόμενο ποσό, σε αυτούς που θα επιθυμούν να αποταθούν σε ιδιώτη καρδιολόγο ιατρό. Ανταποκρίθηκε ο κ. Δημήτριος Ταλιούρας- Δνση ιατρείου: Ιουλιανού 40 Ίλιον-Παλατιανή 13121, τ/φ: 210-2631080, ο οποίος πραγματοποιεί την προβλεπόμενη εξέταση αντί ποσού 20 €. Χωρίς να υφίσταται ουδεμία δέσμευση, περισσότερες πληροφορίες από τη Γραμματεία του Ομίλου. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και για την το ταχύτερο δυνατόν συμμόρφωση, στη βάση του νέου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο δεν επιτρέπει εξαιρέσεις. Στη διάθεσή σας για οιαδήποτε τυχόν διευκρίνιση.

Σχετικά αρχεία :

ΦΕΚ 3254/ΤΕΥΧ. Β/8-8-2018
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΟΑ ΓΙΑ Κ.Υ.Α.

Πίσω στις Ανακοινώσεις


Πρόβλεψη καιρού Πετρούπολης
Κλείστε τώρα γήπεδο online
Επικοινωνήστε μαζί μας